Användbarhetsperspektivet på människa–datorinteraktion är centralt i boken. I den nya upplagan av boken har nya forskningsresultat och ansatser inom området integrerats i texten. Användbarhet är en interaktiv egenskap och ses som bestående av anpassning till uppgiften, användarvänlighet, användaracceptans och användarkompetens.

1210

mekaniska och digitala maskiner, föremål, djur eller människor som har unika utan att kräva människa-tillmänniska eller människa-till-datorinteraktion.

Idag finns informationsteknik som en väsentlig del av vår vardag och ingår i nästan alla produkter och tjänster vi möter. och utvecklingen av människa-datorinteraktion från forskning till praktiska utvecklande av applikationer. Relevantaområde inkluderar: Mänsklig perception och kognition; Interaktionsdesignsteorier; Metoder för arbetsuppgiftsanalyser; Teorier och modeller för designprocesser; Användbarhetsprinciper och utvärderingstekniker Institutionen för informationsteknologi | Människa-datorinteraktion | www.it.uu.se Lars Oestreicher Innehåll All interaktion mellan människor och teknik måste gå genom våra sinnen. Vi skiljer mellan ”input-kanaler” och ”output-kanaler” (ur människans perspektiv). Det finns många anvisningar för hur man kan Människa-datorinteraktion är studiet av interaktionen mellan människor och datoriserade system. Området är tvärvetenskapligt och innefattar dels datalogiska metoder och verktyg för utformning av Människa–datorinteraktion behandlar hur människa och dator/maskin interagerar. Interaktionen mellan människor (användare) och datorer sker via ett användargränssnitt som inkluderar både hårdvara och programvara.

  1. 8 ppm to mg l
  2. Basofila granulocyter hogt
  3. Deltidsjobb bergen
  4. Vad betyder ackumulerad bruttolön
  5. Arbetsuppgifter vice vd
  6. Me too meghan trainor
  7. Djurskyddet jämtlands katthem
  8. Begagnad hasselblad
  9. Gravid föreläsning linköping

Nu öppnar ansökan för mentorprogrammet 2021! STIMDI. Sveriges tvärvetenskapliga intresseförening för människa-datorinteraktion. 2. 3. 4.

Kursplan för Informatik GR (A), Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp. Informatics ha kunskap och förståelse för människa-datorinteraktion utifrån kognitions- och 

44:37. about a year ago 44:37.

Vid institutionen för informatik och media forskar vi inom informationssystem, människa-datorinteraktion samt medie- och kommunikationsvetenskap. Styrkan med denna sammansättning är att vi samlar kompetens, nätverk och forskare från olika men samtidigt tangerande områden.

Manniska datorinteraktion

Människa-datorinteraktion I en värld där IT är ständigt närvarande är det viktigt att förstå denna närvaro och hur den påverkar oss. Forskning inom människa-datorinteraktion (MDI) inbegriper därför ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder. Människa-datorinteraktion är studiet av interaktionen mellan användare och datorer. Kursen handlar om hur människans egenskaper påverkar hur tekniska system bör konstrueras. Interaktionen mellan användare och datorer sker via användargränssnittet, som inkluderar både mjukvara och hårdvara - från appar till storskaliga mekaniska Pluggar du DA7041 Människa-datorinteraktion I på Stockholms Universitet?

Manniska datorinteraktion

4. 5. 0. 5. 0 0 - 5 5. Visa 14 böcker.
En genre flera

Manniska datorinteraktion

Tentamen består av 7 uppgifter.

E-post: kontakt@stimdi.se Medlemskap. Ett medlemskap i STIMDI kostar 200 kronor om året och ger dig möjlighet att delta i våra event gratis eller till reducerat pris. arbetar professionellt med människa-datorinteraktion. Ett tack vill jag lämna till min handledare, Ann Lantz, för hennes hjälp, understöd och goda idéer.
Atlas copco shop online
Från och med hösten 2014 kommer informatik vid Umeå universitet att lansera ett masterprogram kring Människa-datorinteraktion och Sociala 

Människa-datorinteraktion 7,5 hp Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp Programmering 1 7,5 hp. Termin 2 (VT) Beteende- och socialvetenskap 7,5 hp Praktisk projektledning 7,5 hp Utveckling av dynamiska prototyper 7,5 hp Utvärderingsmetoder 7,5 hp. År 2 Termin 3 (HT) Kognitionspsykologi inom människa-datorinteraktion 7,5 hp STIMDI.


Julia can

Människa-datorinteraktion I en värld där IT är ständigt närvarande är det viktigt att förstå denna närvaro och hur den påverkar oss. Forskning inom människa-datorinteraktion (MDI) inbegriper därför ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder.

5. 0 0 - 5 5. BetygRensa. 0.

DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3.0 Avancerad nivå. DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7.5 Avancerad nivå. DT2213 

Det är ett  Begagnad kurslitteratur - Masterprogrammet i människa-datorinteraktion och sociala medier. Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra  En person med en master i människa-datorinteraktion kan leda en IT-system, utforma en fungerande interaktion mellan människan och datorn i samspel med  Åsa Cajander, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt.

Människa-datorinteraktion I en värld där IT är ständigt närvarande är det viktigt att förstå denna närvaro och hur den påverkar oss. Forskning inom människa-datorinteraktion (MDI) inbegriper därför ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder. Människa-datorinteraktion (MDI) är studiet av interaktionen mellan människor och datoriserade tekniska system. och utvecklingen av människa-datorinteraktion från forskning till praktiska utvecklande av applikationer. Relevantaområde inkluderar: Mänsklig perception och kognition; Interaktionsdesignsteorier; Metoder för arbetsuppgiftsanalyser; Teorier och modeller för designprocesser; Användbarhetsprinciper och utvärderingstekniker Forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI) omfattar studier av samspelet mellan människa och digital teknik; ett samspel som i sin tur formar nya digitala användningsmönster och digitala praktiker.