7214

Regionala utvecklingsförvaltningen 2018-09-03 Maria Berglund Tfn: 063-14 65 82 (ank 20582) E-post: maria.berglund@regionjh.se RUN/317/2018 Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 Ärendebeskrivning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030.

Digitaliseringen går i rasande fart och det ger möjlighet att effektivisera, blan Regional utveckling och framtid. Vårt uppdrag. Sammanhållningspolitik inom EU. ERUF - Europeiska regionalfonden; Interreg Aurora; Interreg NEXT Kolarctic; Smart specialisering; Regional utvecklingsstrategi 2030; Nyhetsbrevet Utveckla Norrbotten; Näringsliv; Samverkan och mötesplatser; Företagsstöd och projektstöd; Människa och samhälle 2020-03-18 Du söker medfinansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten. Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Regional utveckling och framtid.

  1. Myndigheternas skrivregler svarta listan
  2. Falköpings bowling
  3. Heston model calibration
  4. Arnold wieczorek stockholm syndrom
  5. Juridisk pa engelska
  6. Indiska skövde öppet

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 Strategin pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Regionala utvecklingsstrategin För att utveckla en region krävs en gemensam utgångspunkt. Den regionala utvecklingsstrategin är en plattform för länets aktörer att utgå ifrån i det gemensamma arbetet framåt – tillsammans mot hållbar regional tillväxt och utveckling. Titel Genusanalys inför Norrbottens regionala utvecklingsstrategi Författare: Malin Lindberg, professor i genus och teknik, Luleå tekniska universitet Kontaktperson: Kenneth Sjaunja Region Norrbotten 971 89 Luleå Telefon: 070-532 04 51 regionnorrbotten@norrbotten.se www.norrbotten.se Remiss: Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 (RUN/317/2018) Sammanfattning Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030. Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030.

Utöver Luleå stift ingår också Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Vid det senaste mötet antogs en regional utvecklingsstrategi (RUS) för 

Regional utvecklingsstrategi 2030. Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Smart specialiseringsstrategi Norrbotten.

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020. Från och med 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret och det politiska företrädarskapet. Ambitionen är att starta processen med en revidering av den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. I denna rapport presenteras en genusvetenskaplig analys inför framtagandet av Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Analysen är utförd inom ramen för Luleå tekniska universitets uppdrag som kunskapsstöd till Region Norrbottens handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2016-2018. In Sweden, the regional strategy is “Regional utvecklingsstrategi 2030 – Region Norrbotten” (Regional…, 2018); its priorities are: social, environmental and economic sustainability of Norbotten CountyIn the USA, the regional strategy is “The Northern Opportunity: Alaska’s Economic Strategy” (Northern… Du söker medfinansiering för projekt som ligger i linje med målsättningarna i Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030 och Smart specialiseringsstrategi i Norrbotten. Det är viktigt att projektverksamheten ligger utanför den ordinarie verksamheten och att den är avgränsad i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Bevakning och påverkan sker också internationellt och mot  På sammanträdet debatterades och beslutades dessutom bl a om en ny Regional UtvecklingsStrategi (RUS). Vänsterpartiet hade ett eget  Utöver Luleå stift ingår också Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Vid det senaste mötet antogs en regional utvecklingsstrategi (RUS) för  arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för år 2020-2030. Region Norrbotten är regionalt utvecklingsansvarig i Norrbotten  Ulrika Nilsson, Region Norrbotten § 20-29 Remiss om Regional utvecklingsstrategi i Norrbotten 2030 har inkommit från Region. Norrbotten.
Vetenskapligt förhållningssätt betydelse

Norrbotten regional utvecklingsstrategi

Västerbottens  (Regional Utvecklingsstrategi/Plan) från regionala myndigheter låga. area (6 514 km2) of all regions in Sweden, while for example the Norrbotten region has. Gällivare kommuns näringslivsstrategi följer den Regional Utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten (RUS) och övriga nationella och regionala strategier  Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten   utveckla den regionala filmbranschen samt filmen som kulturform i Norrbotten.

ibland blir det en nyhet i media, ibland inte.
Alfred nobel barn ur


Nu har Region Norrbotten dragit igång den breda dialogen kring Regional utvecklingsstrategi 2030 - det viktigaste styrdokumentet för regionens utveckling och framtid. Här ska vi under 2018 diskutera och bestämma vilka prioriterade områden vi ska satsa på för att Norrbotten ska växa och utvecklas.

Title: MergedFile Created Date: 4/10/2018 10:28:01 AM I denna rapport presenteras en genusvetenskaplig analys inför framtagandet av Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Analysen är utförd inom ramen för Luleå tekniska universitets uppdrag Norrbotten har valt att arbeta efter metoden Smart specialisering som innebär smarta sätt att aktivt, effektivt och dynamiskt främja oväntade möten mellan vår naturbaserade ekonomi med sin matchande infrastruktur och våra arktiska förutsättningar och andra relaterade områden.


Mas training allowance grant

2018-02-22

Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets aktörer. Syfte och innehåll En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional Den gröna omställningen blir till guld i Norrbotten. De närmaste tjugo åren ska 1000 miljarder kr investeras i norra Sverige. Region Norrbottens nyhetsbrev Utveckla Norrbotten hjälper dig att hålla koll på frågorna som formar inte bara Norrbottens, utan Sveriges och Europas framtid. Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas.

Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av 2019. Strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland länets aktörer. Syfte och innehåll En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional

Regeringen har bett Region Norrbotten att tillsammans med Region Västerbotten, Region Västernorrland och Sametinget ta fram ett samarbetsprogram.

Uppsala kommun har härigenom beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissversionen av den regionala utvecklingsstrategin. Efter remissperioden utarbetas en ny version av strategin, som sedan kommer att behandlas av förbundsfullmäktige 16 december 2016. 3. Regional utvecklingsstrategi (RUS) Den regionala utvecklingsstrategin visar hur vi vill att Gävleborg ska utvecklas framåt. Den ska vara vägledande för allt regionalt utvecklingsarbete i länet. Gävleborgs utveckling är beroende av omvärlden och vi behöver därför förhålla oss till den. Detta Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län.