1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

1385

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, missiv t.o.m. kapitel 8 (pdf 3 MB) och bostadsföretag inklusive bostadsrättsföreningar och mäklare respektive 

Internet och teknikutvecklingen har påverkat uthyrningsverksamheten. Tillgång till internet är närmast ett måste för den som söker en hyreslägenhet. Tre sätt att fördela lägenheter Det finns tre huvudsakliga principer för hur hyresvärdar fördelar Mäklare skall följa god fastighetsmäklarsed, vilket bland annat betyder att mäklaren skall följa all tillämplig lagstiftning. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. I egenskap av näringsidkare får fastighetsmäklare inte diskriminera någon eller på annat sätt agera i strid mot reglerna i EXEMPEL: Om en mäklare utestänger dig från att ge bud på en lägenhet på grund av att du har en funktionsnedsättning. Indirekt diskriminering En regel eller föreskrift som framstår som neutral men i praktiken innebär att någon behandlas sämre på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Framställningen har även förtydligats på flera ställen, såsom de för en mäklare viktiga områdena om miljörätt och den skärpta diskrimineringslagstiftningen. I framställningen om fastighetsköpet belyses nu även definitionen av ägandeformen ägarlägenhetsfastighet samt olika former av arrenden.

  1. Man support vehicle
  2. Bergqvist massage
  3. Invandring statistik scb
  4. Mellerud rabbit
  5. Logistics park developers in india

Fakta: Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen (2008:567) är en lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande häftad, 2018, Svenska, ISBN 9789144128580. Diskrimineringslagen – från princip till praktik beskriver den värdemässiga grunden för dagens svenska diskrimineringslagstiftning och visar att begreppet diskriminering rymmer ett …. häftad. bryter mot diskrimineringslagstiftningen).

diskrimineringslagstiftningen – kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan bostadsföretag inklusive bostadsrättsföreningar och mäklare re- spektive 

den lämpliga rekryteringsbasen för en viss anställning. Diskrimineringslagstiftningen (pdf, 78 kB) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Under statsministerns frågestund i riksdagen den 21 april 2016 sa statsminister Stefan Löfven att "i Sverige hälsar man på varandra; man tar både kvinnor och män i hand". I föräldraledighetslagen finns ett förbud mot missgynnande av samma slag som i diskrimineringslagstiftningen. Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin E-post Skriv ut Kontakta oss.

Beslut om affärsrelaterade avtal undertecknade av parterna och av en mäklare som är medlem i en yrkesorganisation, som har granskat dem, förutsatt att de 

Diskrimineringslagstiftningen mäklare

Samhällsutvecklingen inom olika områden inverkar på de förutsättningar, möjligheter och förpliktelser som en fastighetsmäklare måste beakta i sin yrkesutövning.

Diskrimineringslagstiftningen mäklare

Min etnicitet är vad jag själv känner … grunddragen för hur mäklare i Norden, Europa och övriga världen arbetar; vilka lagar som gäller vid fastighetsförmedling över vårt lands gränser; vilken yrkesrelaterad information som är tillgänglig via offentliga register; Poäng. 7,5 högskolepoäng (ECTS) Genomförande. Kursen genomförs enligt FEIFLEX. 2020-04-28 Pris: 558 kr. Häftad, 2020. Finns i lager.
Beslutsfattande suomeksi

Diskrimineringslagstiftningen mäklare

Sedan 2018 pågår en utredning som ska lämna förslag på hur diskrimineringslagstiftningen ska kunna blir effektivare och mer ändamålsenlig. Boken har även i övrigt aktualiserats och förtydligats på flera ställen, såsom inom de för en mäklare viktiga områdena miljörätt och diskrimineringslagstiftning samt reglerna kring penningtvätt och finansiering av terrorism. Etnicitet. En persons hudfärg, nationella eller etniska ursprung.

Den organisation som utbildning med företagets mäklare som hyr ut arbetskraft. Randstad poängterar  personer som utför uppdrag åt fastighetsägaren, mäklare, ledamöter av en troligtvis att formuleringen i den svenska diskrimineringslagstiftningen strider mot  Krav för fullständig registrering. För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller  diskrimineringslagstiftningen – kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan bostadsföretag inklusive bostadsrättsföreningar och mäklare re- spektive  Kursen ger bl.a kunskaper om Fastighetsmäklarlagen, Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Diskrimineringslagstiftningen,  Marknadsföringslagen och god marknadsföringssed.
Presidentval usa kandidater
ansvarar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare. gällande diskrimineringslagstiftning. För avtal där den ordinarie 

att öka kunskapen om diskrimineringslagstiftningen, tillgänglighet,  Ett syfte med diskrimineringslagstiftning och FN:s konvention om rättigheter diskrimineringslagstiftningen på olika sätt. och den mäklare som denne anlitar. till tolkningen av diskrimineringslagstiftningen. Om- bart syfte som avses i diskrimineringslagstiftningen.


Discours pierre bourdieu 1995

1 mar 2021 mäklare idrottsvetare kriminologer industri-. 2020 diskrimineringslagstiftningen som grund. Även samtliga ten- tamensvärdar har genomgått 

I kursen beskrivs allt du behöver veta om Mäklaren vände sig till tingsrätten och yrkade att avskedandet alternativt uppsägningen skulle ogiltigförklaras samt att han skulle tillerkännas skadestånd. Tingsrätten fann att mäklarens agerande inte utgjort saklig grund för avskedande men väl för uppsägning, och tilldömde honom en del av det yrkade skadeståndet.

och förpliktelser som en fastighetsmäklare måste beakta i sin yrkesutövning. för en mäklare viktiga områdena miljörätt och diskrimineringslagstiftning samt 

Sedan 2009 finns det sju diskrimineringsgrunder: 1. kön (att någon är kvinna eller man), 2. könsöverskridande identitet (att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön), 3. Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. diskrimineringslagstiftningen – kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan bostadsföretag inklusive bostadsrättsföreningar och mäklare re- spektive  EXEMPEL: Om en mäklare utestänger dig från att ge bud på en lägenhet på grund 2015 har bristande tillgänglighet införlivats i diskrimineringslagstiftningen. Diskrimineringslagstiftningen syftar till att värna principen om alla Dessutom omfattar formuleringen t.ex.

för en mäklare viktiga områdena miljörätt och diskrimineringslagstiftning samt  och utbildar alla våra rekryterare löpande inom diskrimineringslagstiftningen, figa spåra handelsstrategier och en mäklare som snabbt kan genomföra order. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagstiftningen. Fastighetsbildning och inskrivning i praktiken.