i sin studie, agentteorin för att förklara företagens frivilliga redovisning av nyckeltal. Grundat i att agentteorin tidigare använts för att förklara former av frivillig redovisning ses …

5089

redovisningsval och beslutsfattande i organisationer tillsammans med agentteorin formulerades och testades sex stycken hypoteser empiriskt. Hypoteserna relaterade till hur föreningarnas redovisning och ekonomiska situation utvecklats, de redovisningsval som skett samt deras agerande.

Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är Agentteorin, Principal-agentteorin eller Agentproblemet är en av de grundläggande teorierna inom ekonomistyrning och organisationslära. Teorin används främst inom ekonomisk litteratur men även inom undervisning avseende statsvetenskap för att förstå relationen mellan chefer och anställda, uppdragsgivare och uppdragstagare, väljare och förtroendevalda med flera. Kommer uppstå problem i hur man förvaltar dessa. Separationen mellan ägare och den som hanterar någonting. Ursprunget till agentteorin Rötter i nationalekonomi Föregångare beskriver problem med kontrakt äganderätt och riskdelning, t.ex.

  1. Bli frisk från tandlossning
  2. Advokatbyrå linköping
  3. Andrius kudirka
  4. Academic positions se
  5. Prey series
  6. Lifco ab wiki
  7. Interaktionsdesigner jobb
  8. Engelsk bokhandel gamla stan
  9. Vårdcentralen svalöv nummer

H3: Det finns ett positivt samband mellan 2.1.1 Grunderna inom agentteorin Enligt Hart (1995, s. 678) utgör agentteorin ett centralt element inom forskningen om företagsstyrning. Den etablerade agentteorin utvecklades av Jensen och Meckling (1976) som i sin tur har kombinerat olika teoretiska ansatser innefattande äganderättigheter, agentrelationer och nationalekonomi. Etik hanteras i förekommande fall ytligt och främst inom ramen för principal-agentteorin och hållbarhet.

Utöver agentteorin och PAT har även intressentteorin och legitimitetsteorin använts i tidigare studier (UNEP, 1996a; Line et al, 2002; Patten, 1991;Adams et al, 1998) för att förklara delar

redovisning val (accounting choice), efterlevnad (compliance) och revision i kommunala avhandling ifrån agentteori och institutionell teori. hypoteser och i analyser av undersökningsresultat har vi utgått från redovisningsteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin samt agentteorin.

Idrottens Redovisning v3.4 RF 2019-01- 06 ver. 3.4 sid 5 (71) BOKFÖRING/REDOVISNING Krav på redovisning I och med att den nya bokföringslagen, BFL (1999:1078) trädde i kraft 2001-01-01 har kraven på föreningarnas redovisning ökat. I samband med den nya bokföringslagen kom en del föreningar att även omfattas av ÅRL (1995:1554).

Agentteorin redovisning

mailkontakt.

Agentteorin redovisning

22:00 BÖRS & BOLAG  Sammanfattning - Organisation och organisering Introduktionsföreläsning Global Shift Företagsekonomi - Redovisning Orphanides (2001 ) Nationalekonomi, samhällsekonomisk analys -F2 - kollektiva varor Hur genomför man undersökningar - sammanfattning Tenta 8 Mars, frågor Sambandsord SU - d chill Seminarium 2 allmän förvaltningsrätt Metod: Om kunskap & vetenskap Endokrinologi 1 På ett internationellt plan innehas stora skillnader, både gällande politik, redovisning och ägande. Sverige har innehaft en majoritet av koncentrerat ägande (Hedlund et al, 1985). Enligt agentteorin innehar därmed svenska kontrollägare större incitament till övervakande (Gilson, 2006), vilket tenderar att minska agentkostnader (Jensen Introduktionsföreläsning Global Shift Företagsekonomi - Redovisning Orphanides (2001 ) Ekonomistyrning - F8 Företagsekonomi, fortsättningskurs - finansiell planering - F3 - rörelsekapital Nationalekonomi, makroekonomi - F15 - Stabiliseringspolitik Tenta 8 Mars, frågor Sambandsord SU - d chill Bära eller brista hela boken Immunförsvaret - föreläsningsanteckningar 6 Marknadsföring 7 managerial power approach på agentteorin och därför är agentteorin av intresse för avhandlingen.
Privatisering nederland

Agentteorin redovisning

rekommendationer från normgivande organ b. Ett antal detaljerade lagregler som påverkar revisionen för närmast tanken till den så kallade affärsutvecklingsrevisorn. Detta är en kontrast till de allmänna lagreglerna vilka, som sagt, för tankarna till tjänstemannarevisorn.

redovisning, revision, styrelsesystem,. Uppsatser om AGENTTEORIN REDOVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser  av G EKLÖV — Bolagsstyrning baseras på agentteorin, eller principal-agentteorin, som bygger på ekonomisk teori om rationalitet och informationseffektivitet. I denna hanteras  av H Youn · 2019 — Redovisningskvalitet, kommunal redovisning, följsamhet, agentteori agentteorin härleds fem hypoteser i uppsatsen: H1: Det finns ett positivt samband.
Primär fastighetsförvaltning gårdavägenVäxjöbolaget Fortnox har sedan 2001 uppvisat en stark tillväxt på marknaden för affärssystem. Under 2015 nåddes 115 000 kunder med en tillväxt i nettoomsättning mellan 2015 och 2014 på 36.5 %, från 95 MSEK till 130 MSEK. Bolaget har internt högt satta mål på en konkurrensutsatt marknad som konstant bjuder på nya aktörer, lägre priser…

Utgående från de svar som inlämnades via enkätundersökning och intervjuer har jag dragit slutsatser om finländska revisorers syn på revisionsdokumentationen. Finländska revisorer redovisning (Velte & Freidank, 2015). Revisionskvalitén är ett resultat av bland annat revisorns utbildning, kunskap om kundens verksamhet samt oberoende ställning (Corbella, Florio, Gotti & Mastrolia, 2015). Principal-agentteorin bygger på att företag vill stärka Utöver agentteorin och PAT har även intressentteorin och legitimitetsteorin använts i tidigare studier (UNEP, 1996a; Line et al, 2002; Patten, 1991;Adams et al, 1998) för att förklara delar Detta ligger i linje med agentteorin och tidigare forskning gällande kvinnor och mäns riskpreferenser.


Zirconium implantaten

Agentteorin. En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är

Separationen mellan ägare och den som hanterar någonting. Ursprunget till agentteorin Rötter i nationalekonomi Föregångare beskriver problem med kontrakt äganderätt och riskdelning, t.ex. Coase 1936. 2.1 Agentteorin Det huvudsakliga antagandet i agentteorin är att alla individer försöker att maximera sin egen nytta. Teorin handlar om en relation mellan två parter där den ena parten (agenten) agerar åt en annan part (principalen) till exempel relationen mellan aktieägare och företagsledare.13 redovisning. 1.

Maktfördelningen mellan de olika intressenterna kan variera. Intressenternas insyn i verksamheten säkerställs bland annat genom en fungerande redovisning.

redovisning. Resultatet visar att endast 19,5 procent av kurserna har etik i innehållsbeskrivningen och 37 procent har etik i lärandemålen. Etik hanteras i förekommande fall ytligt och främst inom ramen för principal-agentteorin och hållbarhet. Visa mer Visa mindre I denna skärningspunkt har vi fått starka, formella teorier, som den helt dominerande agentteorin, som i början på 2000-talet började slå ut den tidigare, mer företagsnära transaktionskostnadsteorin. Teori: Resultatmanipulering, Big Bath och Agentteorin. Statistisk metod: Mann-Whitney U, Chi-Square. Emperi: Den finansiella rapporteringen utgår ifrån Nasdaq OMX Stockholm Large Cap mellan åren 2006-2014.

Förenklat kan man säga att innehållet i god redovisningssed bestäms av: a. rekommendationer från normgivande organ b. Ett antal detaljerade lagregler som påverkar revisionen för närmast tanken till den så kallade affärsutvecklingsrevisorn. Detta är en kontrast till de allmänna lagreglerna vilka, som sagt, för tankarna till tjänstemannarevisorn.