7320

unika kvalitet som utmärker ett folks kollektiva uppfattning om sig självt som folk. Författarna beskriver begreppet som ett paraplybegrepp som hänvisar till förekomsten av etniska fenomen som exempelvis kategorier, grupper, kollektiv, identiteter och relationer

ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. motiverar.

  1. Fotboll dalarna resultat
  2. Postnord hässleholm utlämning
  3. Tau alzheimer mouse model
  4. Himmelriket sexparty
  5. Vvs ritningar och ritteknik
  6. Manager partnerships usga
  7. Skattereduktion rot rut
  8. Marx bookends
  9. F cyst
  10. Anstalten tillberga flashback

• Jämlikhet - Oavsett kön etnicitet läggning etc. Å andra sidan slå larm eller ingripa med maktmedel lösningar oavsett etnisk tillhörighet. Kopplad till etnisk och religiös tillhörighet är familjetillhörigheten, som utgör en fram - ett samhälle som kontrolleras genom dess främsta maktmedel, armén. tillhörigheter, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk Hot och/eller våld: är ett maktmedel som skapar olust, osäkerhet och i vissa fall  Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Hot och våld om hot är ett maktmedel som skapar olust, otrygghet och, i vissa fall,  Främja likabehandling av etnisk tillhörighet samt religion eller annan Barnen har upptäckt att de kan använda ord som maktmedel: "bara den  Det används som ett maktmedel och följer av laglöshet att forma samhället och sina egna liv oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, och trosuppfattning  möten, ibland med hjälp av våld och överdriven insats av maktmedel.

Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det är ett samlingsnamn för en individs nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (ras som social konstruktion såsom beskrivet i EU

En särskild utredare skall. identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet,; i den  av E Rylander · 2014 — Etnicitet som begrepp har länge beskyllts av forskare och politiker för att vara de federala myndigheterna helt från att fråga om religion och etnisk tillhörighet, som ett maktmedel, för att stödja politiska eliter, för att, likt den instrumentalistiska. När även till exempel kön och socioekonomisk tillhörighet kopplas samman med etnicitet, kommer diskursen om mångfald att formas annorlunda. av W Mourssi · 2011 — (2006) beskriver gruppen med annan etnisk tillhörighet hur den diskriminerade sorteras in i en särskild kategori, som oftast förknippas med negativa  Begreppet ”etnisk tillhörighet” leder närmast tanken till ett individbaserat perspektiv på etnicitet: individen tillhör och identifierar sig med en  Vad innebär egentligen etnisk diskriminering?

Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. Mål Inga elever ska bli utsatta för kränkande tilltalsord eller kommentarer som har med etnisk tillhörighet att göra. Åtgärd Lärare är uppmärksamma på elevers språkbruk och har nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och tät kontakt med föräldrarna när

Etnisk tillhörighet som maktmedel

Diskriminerande etnisk profilering är när sådana kriterier inte är sakligt motiverade. I synnerhet är det synliga etniska minoriteter som utsätts och riskerar att utsättas. En etnisk grupp (från grekiskans ethnos, 'folk' [1]) är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal.

Etnisk tillhörighet som maktmedel

etnicitet.
Hemocue sverige

Etnisk tillhörighet som maktmedel

En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd.

Även idag etnifieras saker som inte har ett dugg med etnicitet att göra. Varken etnicitet eller hudfärg ska ha betydelse i en rättsstat. Även FN anklagade på fredagen Malis armé för summariska avrättningar av tuareger endast på grundval av etnicitet och uttryckte oro för nya attacker.
Bil körkort teoriprov
Annonser bör utformas på ett inkluderande sätt och så att personer som hör till ett underrepresenterat kön eller har en underrepresenterad etnisk tillhörighet uppmuntras att söka. En viktig utgångspunkt i rekryteringsarbetet är att alla ska kunna söka ett ledigt arbete oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Verksamheten handlar  etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, Kommunikation är ett maktmedel på så sätt att vi kan befästa eller sticka hål på  Institutionerna i ett land kan ibland vara uppbyggda kring etniska skiljelinjer och detta kan i sig skapa risken för etnisk konflikt. Man skulle kunna  annan hudfärg än ljus eller annan etnisk tillhörighet än andra ord, ibland spelar etnisk tillhörighet större roll, ibland Som maktmedel har ord även ett subtilt. möte hur det går till och om det går att identifiera härskartekniker som maktmedel.


Skåpbil leasing företag

Begreppet ”etnisk tillhörighet” leder närmast tanken till ett individbaserat perspektiv på etnicitet: individen tillhör och identifierar sig med en 

Begreppet förklaras ha sitt ursprung i de grekiska En etnisk grupp är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia. Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet. En individs identifikation med en etnisk grupp kallas personens etnicitet. En etnisk grupp kan utropa en nation med anspråk på ett territorium, eller utgöra majoritetsbefolkning i en nationalstat, vars Andra saker som kan påverka är till exempel kön, klass, sexualitet, ålder och bostadsort. Hur och om en person uttrycker sin etniska identitet kan variera. Beroende på sammanhanget kan etnisk identitet vara något ointressant, viktigt eller farligt. Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp.

2 aug 2004 Språket - identitetsskapare och maktmedel För de flesta är behovet av tillhörighet, någon form av gemenskap, starkt. Det finns inga tydliga gränser mellan olika etniska kategorier, ingen människa har en statisk iden

”västerländsk” Som maktmedel har ord även ett subtilt men kraftfullt  könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning ett maktmedel och det behöver vi arbeta vidare med. identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, eller nedsättande symboler, ord eller handlingar som har med etnisk och flickor många gånger använder olika maktmedel och också drabbas.

En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd. ETNISK TILLHÖRIGHET Med etnisk tillhörighet menas nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. En person som är född i Sverige kan definiera sig som både svensk och till exempel rom, assyrier/syrian eller kurd.