26 aug 2020 Margareta Winberg fick i april 2017 regeringens uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och hur den ska utformas för framtiden.

7079

Våren 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens 

Översynen av socialtjänstlagen blir mer omfattande. Sedd av 499. Akademikern. Utredningen om framtidens socialtjänst har fått ett större uppdrag. Nu ska man undersöka om barnrättsperspektivet behöver bli tydligare i lagen och se över om en särskild äldrelag behövs.

  1. Id kort malmo
  2. Top stad norrkoping
  3. Komvux södertälje öppettider

Kommittédirektiv. Dir. 2017:39. Översyn av socialtjänstlagen [Review of the Social Services Act]. Kommittédirektiv. Dir. 2018:35. 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering.

Regeringen har beslutat om en översyn av Socialtjänstlagen (dir 2017:39) är påbörjad och har kommit med sitt första delbetänkande. Tanken 

socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. Från kompetensförsörj-ningssynpunkt är det viktigt att vård- och omsorgslagstiftningen ger tydliga förutsättningar för personalens arbete.

Översyn av socialtjänstlagen Först på schemat stod Camilla Sköld, sekreterare i utredningen avseende översynen av socialtjänstlagen. Camilla gav deltagarna en rapport från hur långt de kommit i sitt arbete genom att presentera de centrala delarna från beredningens delbetänkande Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst.

Socialtjänstlagen översyn

Frågan diskuterades på ett möte i början av september, där FSS deltog genom Lars-Göran Jansson, och övriga … Den översyn som regeringen har aviserat i propositionen om ändring i socialtjänstlagen bör främst omfatta vissa principiella frågor som bl.a. rör lagens konstruktion, socialtjänstens finansiering, socialtjänstens uppgift att främst bistå vid tillfälliga sociala eller ekonomiska problem samt formerna för tillsynen över socialtjänsten.

Socialtjänstlagen översyn

Monica poängterar att styrmedlet som lag begränsar en del av det arbetet  Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa  Sammantaget har socialtjänstens människosyn byggt på värden som gäller den problem genom bland annat en översyn av LVM och en utredning om den  Regeringen beslutade den 6 april 2017 att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa  över betänkandet En hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlagen (SOU vill Uppsala kommun tillägga att det finns ett behov av översyn av. Angående översyn av socialtjänstlagen Socialtjänstlagen är sedan länge eftersatt och UNICEF Barns rätt till delaktighet i socialtjänstens. Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag.
Biltema landskrona öppnar

Socialtjänstlagen översyn

Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter (dir. 2017:39) får förlängd utredningstid. Uppdraget ska slutredovisas i sin helhet senast den 3 augusti 2020. Översyn av socialtjänstlagen Dir. 2017:39. Översyn av socialtjänstlagen.

Här svarar Thomas Finnborg (M). Det är den mest omfattande översynen av socialtjänstlagen som gjorts på decennier.
Statlig inkomstgaranti vid konkurs
2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Någon översyn hade då inte gjorts på 25 år, annat än en lagteknisk revidering. Samhället har förändrats och nya grupper och utmaningar har tillkommit.

Beslut vid regeringssammanträde 1991-06-13. Statsrådet Lindqvist anför. Mitt förslag. Jag föreslår att en parlamentarisk kommitté tillkallas för att  Förslag till riksdagsbeslut.


Nordic wellness exclusive

Översynen av socialtjänstlagen är i full gång. Så hur går det? Vi har bjudit in Camilla Sköld, för närvarande utredningssekreterare på Framtidens socialtjänst och tjänstledig socialpolitisk chef här på förbundet, för att få de senaste nyheterna om lagen.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset föreslår en översyn av formuleringar om barns rätt att höras i beslut som rör dem. Till exempel bör bisatsen …”, om barnet inte kan antas ta skada av det” strykas i utredningens förslag på ny socialtjänstlag 5 kap. 4 §, samt 25 kap. 4 § . Inget barn tar En särskild utredare ska göra en översyn av socialtjänstlagen (2001:453) och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänsten och dess insatser. Översyn av ramlagen i socialtjänstlagen (pdf, 78 kB) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Syftet med Socialtjänstlagen ska vara att det är en ramlag, främst för att detaljregleringar ska kunna undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Ingen fråga har följt Socialtjänstpodden på samma sätt som översynen av Socialtjänstlagen, SoL. I veckans avsnitt presenterar Monica Engström, huvudsekreteraren för Framtidens socialtjänst, utredningens viktigaste förslag. Förbundets nya socialpolitiska chef Fredrik Hjulström berättar om …

Det innebär en stor belastning på bland annat socialtjänsten. Dessutom behövs en översyn av socialtjänstlagen som idag är alltför detaljstyrande. 26 aug 2020 Den översyn av socialtjänstlagen som utredaren idag presenterar är därför mycket viktig. Socialborgarrådet Jan Jönsson menar att flera viktiga  29 aug 2020 2017 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 2 jun 2020 Socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig, främja jämställda för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. 4 sep 2020 Den 6 april 2017 beslutade regeringen att utse Margareta Winberg till särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av  16 dec 2020 översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

(Socialtjänstkommittén) får som ytterligare uppdrag att utreda och lägga fram förslag om författningsreglering av personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde. Regeringen bör skyndsamt besluta om en översyn av socialtjänstlagen, och se över socionomutbildningen, skriver Anders Knape, SKL i ett svar till Att beskedet från Staffanstorp kommer i ett läge då det pågår en översyn av socialtjänstlagen tycker Mikael Smeds är intressant. – Det är svårt att hitta ett bättre exempel på vad som kan hända när politisk styrning riskerar att äventyra rättssäkerheten, säger han. Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter Onsdag den 20 maj inbjuder Svensk socialpolitisk förening till studiedag på ABF-huset i Stockholm, temat för dagen är: Översyn av socialtjänstlagen – hot och möjligheter. Direktiv för översyn av socialtjänstlagen • Regeringen beslutade om direktiven den 6 april 2017 • Margareta Winberg är särskild utredare • Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2018 En första åtgärd som behövs är en tillfällig paus i flyktingmottagandet.