BESTA. Klassificeringssystemet BESTA, som lönestatistiken inom den statliga sektorn är indelad i, infördes år 2004. Systemet har reviderats ett antal gånger, åren 2006, 2009, 2016 och nu senast år 2019. Den senaste revideringen avser klassificeringen av chefer som från och med statistiken per september 2019 ska kodas enligt en ny modell.

1181

Hur ser arbetsmarknaden ut och vad blir min framtida lön? Sök fram månadslön & konkurrens om jobb. Du kan sedan jämföra lönerna baserat på kön, ålder, utbildningsnivå och privat/offentlig sektor.

Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) tar fram lönestatistik för branschen varje år som baseras på BESTA. BESTA-koden byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad och består av 5 siffror. BESTA är en modell som har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. Lönestatistiken produceras av Arbetsgivarverket och ska vara ett stöd vid de centrala avtalsförhandlingarna och i de lokala lönebildningsprocesserna.

  1. Excel
  2. Asterspring jem
  3. Petrobras brazil
  4. Folktandvården sylte myrtuvevägen trollhättan
  5. Mentor abi

Saknas ditt yrke är vi tacksamma om du tipsar oss vilket det är. Lönestatistik i din mobil. Mobiltelefonen är nu den vanligaste plattformen för att söka information och för att ta del av våra tjänster. Gå gärna till den mobilanpassade versionen av Saco Lönesök som är enklare och mer lättillgänglig! Poster för forskningsprojektet om BESTA-koder.

BESTA är ett klassificeringssystem som används som för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att 

> Patentingenjör. 48 900 kr. > Kanslinotarie. 53 000 kr.

BESTA är en partsgemensam modell som utvecklats av Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, Saco-S och Seko. BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifter och ligger till grund för centrala parters lönestatistik. BESTA-klassificeringen används även som utgångspunkt vid lönekartläggning.

Besta kod lönestatistik

Inom parentes anges koderna för de arbetsområden i BESTA-systemet som ingår i enkätens arbetsområden: Handbok för klassificering enligt BKSK 19. BKSK 19 används för inlämningen av lönestatistik från och med november 2019. Parterna har gemensamt tagit fram en handbok till stöd för arbetet med att klassificera de anställda enligt BKSK 19: Handbok för BKSK 19 – Befattningsklassificering Svenska kyrkan Observera att BKSK 19 endast ska användas som grund för den gemensamma Viktig information - Nya yrkeskategorier. 2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'testledare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke.Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Besta kod lönestatistik

Resultatet av detta blev att exempelvis 'testledare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke.Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014. Inom samma VY-kod förekommer att vissa tjänstemän har rätt till övertidsersättning men andra inte.
Färjor från nynäshamn

Besta kod lönestatistik

900000000 Arbete som det inte finns någon lämplig BESTA-kod för. Vilka befattningar ska inte klassificeras? Eftersom syftet med BESTA är att ta fram lönestatistik behöver befattningar som är vakanta och obemannade inte klassificeras. Sveriges bästa lönestatistik.

Det får du med Saco Lönesök.
Mcnab elementary60 800 kr. > Platschef, bygg och anläggning, verksamhetsnära chef. 50 400 kr. > Patentingenjör. 48 900 kr. > Kanslinotarie. 53 000 kr. > Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef. 49 400 kr.

BESTA är ett kodsystem för att jämföra löner. Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) tar fram lönestatistik för branschen varje år som baseras på BESTA.


Lediga målarjobb

Vad som styr lönesättningen, både vid revision och när lön sätts vid andra till- fällen än revision BESTA-koden kan också utgöra en del av underlaget.

Arbetsgivarverket  Statlig lönestatistik har Fackförbundet ST bäst koll på. Din Besta-kod hittar du oftast på din lönespecifikation men om du inte gör det vänd dig till din chef och  Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi.

Lönestatistiken i finansbranschen är klar, och snart är det dags för individuella lönesamtal. Alla tjänster har en så kallad BESTA-kod.

Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA – ett klassificeringssystem BESTA används som indelningsgrund för att gruppera och redovisa arbetsuppgifterna för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. BESTA-klassificering och lön Ny klassificering av chefer Från och med insamlingen av lönestatistik i september 2019 klassificeras chefer enligt en ny modell. Löneutvecklingen för identiska individer med identisk BESTA mäter löneutvecklingen för de individer som ingår vid båda mättillfällena och har oförändrad BESTA-kod.

Vem ska lämna in lönestatistik och vad ska den innehålla? Samtliga av Kan man få lönestatistik avseende chefer enligt BESTA? Arbetsgivarverket  Statlig lönestatistik har Fackförbundet ST bäst koll på. Din Besta-kod hittar du oftast på din lönespecifikation men om du inte gör det vänd dig till din chef och  Vår lönestatistik visar löneläget i bank- och finansbranschen och gör det se din egen lönestatistik, utifrån din BESTA-kod, ålder och geografi. Lönestatistik per BESTA-kod för KI, Stockholms län och hela staten - Uppgifter från september 2017 Källa: Arbetsgivarverket och KI:s uppföljningsverktyg VIS  BESTA är ett klassificeringssystem som används som för anställda som ingår i den partsgemensamma lönestatistiken för det statliga avtalsområdet. kunna anpassas till lokal användning (genom att BESTA-koden går att  Du kan göra lönejämförelser för att se hur ingångslönerna eller löneutvecklingen ser ut, både för din egen utbildning, ditt yrke och/eller för andra yrkesgrupper. Du  Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom statlig sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning.