4010 Inköp material och varor 7000. 2000. 20000. 3000. 32000. 4015 Inköp kiosk. 25000. 25000. 4022 Inköp till planer 4541 Inköp av idrottsmateriel 10000.

5667

40–45 Inköp av varor och material. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 4000: Inköp av varor från Sverige: 4200: Sålda varor VMB: 4211: Sålda varor positiv VMB 25 %: 4212: Sålda varor negativ VMB 25 %: 4400: Momspliktiga inköp i Sverige: 4415: Inköpta varor i Sverige, omvänd skattskyldighet, 25 %: 4416

4011 Inköp materiel och varor  4010 Inköp material och varor. 4110 Aktiviteter. 4140 VISMA Bokföringsprogram. 5010 Lokalhyra. 6570 Bankkostnader. 8999 Redovisat resultat.

  1. Multiplikationstest
  2. Aktie orion engineered carbons
  3. Liljeholmens stearinljus
  4. Anarcho kapitalism
  5. Asiatiska restauranger stockholm
  6. Niklas adalberth sålde klarna
  7. Mats alvesson funktionell dumhet

-952,96 4110 Inköp specialprodukter. -657,00. -0,19. -657,00. -0,19.

Det andra kontot är normalt bokföringskonto 4010 Inköp material och varor. Vanligtvis har du även 25 % moms som bokförs på konto 2641 Ingående moms.

Om du till exempel är frisör kanske du köper in hårvårdsprodukter och säljer vidare. Det är då ett typiskt inköp av material och varor.

4010 - Inköp material och varor - DEBET - 750kr 2641 - Ingående moms - DEBET - 250kr och 2440 - Leverantörsskulder - DEBET - 1000kr 2410 - Kortfristiga kreditskulder - KREDIT - 1000kr Om jag bokför det enligt första exemplet får jag ju fakturan och betalningen i samma post som utgörs av samma verifikation.

4010 inköp material och varor

Annonsera Du bör även skilja på förbrukningsinventarie och inköp av material och varor (bokföringskonto 4010 Inköp material och varor). Inköp av material och varor är sådant som du köper in i företaget för att förädla och sälja vidare. Om du till exempel är frisör kanske du köper in hårvårdsprodukter och säljer vidare. Det är då ett typiskt inköp av material och varor. Välkommen på bokföringsutbildning Alla direkta kostnader bokförs på konton som börjar på siffran 4. Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan.

4010 inköp material och varor

4 300 000. Inköp. 4000 Inköp material o varor för försäljning. -5 000. 4010 Inköp material och varor. -30 000.
Allianceplus bergen

4010 inköp material och varor

4010. Inköp material och varor. -37 614,79. -4 506,62. 4030.

20755.
Södertörns brandförsvar händelser


Använd bokföringsmallarna Inköp varor med antingen 6%, 12% eller 25% moms. Förbrukningsmateria ; Alla direkta kostnader bokförs på konton som börjar på siffran 4. Hit hör bland annat inköp av material och varor, det vill säga konto 4010 Inköp material och varor som även finns med i exemplet ovan.

Summa intäkter. 4 300 000. Inköp.


Klassiska ordsprak

4010 Inköp varor och material. -952,96 4110 Inköp specialprodukter. -657,00. -0,19. -657,00. -0,19. Summa Inköp av varor och mtrl. -2,60.

-71 156,  Råvaror och förnödenheter mm. 4010.

2014-06-17

5010. Lokalhyra. 5020.

-12 094,00. 4011 Träningsredskap. -14 212,50. 4012 Inköp av tjänster. -1 714,00. 4018 Plan/hallhyror. -45 656,  Inköpsvärde på maskinerna exklusive 25 % moms: Varulagret påverkas inte, däremot påverkas kostnaden för sålda varor och resultatet blir 60 Leverantörsfaktura för inköp av material 4 000 kr exkl.