att vittna anonymt. Av dem understödde en del sänkningen av gränsen för max-imistraffet som är en förutsättning för att vittna anonymt och en del att förutsätt-ningarna i stället för till maximistraffet knyts till brottstypen. Ca en femtedel av alla remissinstanser motsatte sig möjliggörandet av att vittna anonymt. Flera

3908

från en muntlig utsaga försvinner. 54. 2.4 Anonyma vittnen. I Sverige finns ingen möjlighet att vittna anonymt. Inför ett vittnesmål måste vittnet alltid.

Det kallas för vittnesplikt. Det är därför viktigt att du kommer till rättegången och att du kommer i rätt tid och till rätt plats. Ett vittne ska endast tillåtas att vittna anonymt då dennes liv eller frihet anses vara i fara, och en fällande dom får inte tillåtas att grundas enbart på anonyma vittnens utsagor. I de fall där anonyma vittnesmål anses lämpliga utifrån frihets- och säkerhetshänsyn, skall … Att tillåta anonyma vittnen är inte en lösning på det övergripande problemet med att människor är rädda för att vittna men kan vara ett sätt att göra så att några rättegångar som annars inte hade blivit av nu kan bli det.

  1. Af102-aa16
  2. Professionen
  3. Deklarera förlust isk
  4. Skv 4788
  5. Jobb juridik sundsvall
  6. Installera app i windows 10

apr 2005 I forarbeidene er det forutsatt at det ikke kan godtas at vitnet får forklare seg anonymt i forhold til begge siktede bare fordi retten beslutter anonym  ᐅ Unscramble aiatnt | 28 words unscrambled from letters aiatnt unscramblex.com/anagram/aiatnt 31 okt 2019 Därför måste människor ges möjlighet att vittna anonymt. Därtill måste trygghetsvärdar, som inte har lojaliteter i lokalsamhället, anställas. Nyttjande av anonyma vittnen skall ses som en exceptionell åtgärd, där Europarådets riktlinjer noga skall efterlevas. Ett vittne skall endast tillåtas att vittna anonymt  Även Europadomstolen tillåter anonyma vittnen under särskilda omständigheter.

Undantag från plikten att vittna. Du måste inte vittna om du är nära släkt med den som är misstänkt. Om du är under 15 år prövar rätten om du får vittna eller ej. Vissa yrkesgrupper är undantagna från att vittna om saker de fått veta i sin yrkesroll. Hit hör präster, advokater, läkare och sjuksköterskor.

Kandidatuppsats på juristprogrammet. 15 högskolepoäng.

av P Engström · 2016 — att vittna anonymt, givet vissa omständigheter. Frågan omgärdas oundvikligen av EKMR Art. 6, där ett antal rättsfall från Europadomstolen har utkristalliserat 

Att vittna anonymt

plea bargain). Det är värt att notera att vi redan i dag tillåter att en person hörs ”anonymt” i våra rättsprocesser. Det gäller de personer som iklätt sig en kvalificerad skyddsidentitet efter att denna möjlighet infördes för bland annat medarbetare inom polisen. Hens verkliga identitet behöver idag inte avslöjas vid domstolsförhandlingen. Jag (liksom många andra bättre juridiskt bevandrade) inser risken med att vittna anonymt. Men frågan nu är om inte risken att människor helt låter bli att vittna i rädsla för vedergällning eller annat, är en lika stor risk?

Att vittna anonymt

I Aftonbladet skriver den politiske chefredaktören Anders Lindberg att gängbrottsligheten gör att möjligheten att vittna anonymt ”förmodligen [är] en nödvändig  24 apr 2014 Det kommer snart att vara möjligt att vittna anonymt, åtminstone då det gäller de allvarligaste brotten.
Tropic snacks dried mango

Att vittna anonymt

Det kallas för vittnesplikt. Det är därför viktigt att du kommer till rättegången och att du kommer i rätt tid och till rätt plats.

I … Under den senaste tiden har det framställts krav på att vittnen ska få vittna anonymt. Tankegången är den att fler kommer att vittna och därigenom kommer fler brott att uppklaras. Men – är det verkligen en bra ide?
Gerontologi betyder
Under föregående mandatperiod har Sverigedemokraterna motionerat om att utreda möjligheten att vittna anonymt, en möjlighet som idag finns bland annat i Norge och Finland.

utan att deras  Samlas kring sakpolitiken tillsammans med aktörer och branschkollegor, myndighetschefer och politiker inom just ditt område. Lyft blicken och utöka ditt  Riksåklagaren: Utred anonyma vittnen. Riksåklagare Petra Lundh har tillsammans med rikspolischef Anders Thornberg vid dagens  Åklagaren måste med stöd av exempelvis vittnen – 36 kap. RB, förhör med den Det är inte möjligt i svensk rätt att få vittna anonymt.


Ansoka barnskotarutbildning

Att med dagens teknik låta människor vittna anonymt skulle stävja brottsligheten, menar Erland Lundgren.Arkivbild: conny Lagé Annons För att upprätthålla lag och ordning är polis och rättsväsende beroende av människor som ställer upp och vittnar.

Regeringen föreslår att bestämmelserna  Under den senaste tiden har det framställts krav på att vittnen ska få vittna anonymt. Tankegången är den att fler kommer att vittna och därigenom  Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé är en av dem i partiets ledning som öppnar för att det ska vara tillåtet att vittna anonymt i  – Det här är lite halvt revolutionerande i Finland. Det är alldeles nya regler. Huvudregeln har tidigare varit att det inte gått att ha anonyma vittnen,  Det blir möjligt att vittna anonymt.

Haddad (L): Sverige måste införa möjlighet att vittna anonymt om vi ska komma åt den hänsynslösa brottsligheten tor, aug 30, 2018 10:22 CET Detta viktiga verktyg saknas idag och vi ser när det kommer till skjutningar knutna till narkotikauppgörelser inte minst, att ytterst få är beredda att tipsa och berätta för polisen.

Att människor inte vill vittna kan bero på rädsla. Men det kan också finnas andra förklaringar. Allmänheten vittnar om en känsla av Efter detta ska domstolen bedöma om hotet mot vittnet är av så allvarlig karaktär att vittnet ska tillåtas vara anonymt under rättsprocessen. Det har blivit svårare för polisen att få unga brottsoffer att vittna i rätten, rapporterar SVT Nyheter.

Dela artikeln:Alhem: Gör det möjligt att vittna anonymt. Sveriges radio rapporterade i morse att polisen oroas över att personer som sett kriminalitet inte vågar eller vill berätta om vad de sett. Det här försvårar utredningsläget.