av J Sigg · 2015 — P2P-lån och banklån : En jämförande studie I den empiriska delen har jag valt att göra en kvalitativ undersökning med två intervjuer som presenteras i klartext.

1945

Denna studie syftar till att utforska och jämföra på vilka sätt lärare i musik och idrotterfar fenomenet prestation i undervisning på gymnasienivå. Detta görs med forskningsfrågorna:Hur ser musiklä

Studien ämnade belysa elevernas uppfattning av kvaliteten med kvalitativ analys och ge preliminära forskningsresultat. (Martinez-Argiielles et al. 2009) Till toppen. 2.

  1. Besta kod lönestatistik
  2. Campingstuga gävle
  3. Ändra beloppsgräns swish swedbank
  4. App drawer android 10
  5. Affekter
  6. Kölvatten engelska

den kvalitativa undersökaren krav på sig att vara metodisk i sitt sätt att rapportera in betydelsefulla detaljer om hur datainsamling och analys har gått till, för att ge andra möjlighet att på detta sätt bedöma kvaliteten på framkommet resultat. Tre exempel på hur man kan beskriva sin kvalitativa dataanalys Cecilia Arving 2012-02-28[Skriv text] Sida 1 Bara löpande text: I. A thematic stepwise analysis as outlined by Malterud (1998) was used: . Step 1: Each text was read repeatedly to acquire a good grasp of the whole. Kvalitativ/kvantitativ metod II Kvalitativ metod Kvantitativ metod Fokus Det specifikt mänskliga Studerar det som kan avgränsas och mätas Urval Medvetet val av informanter Representativitet, som ger information om helheten Urvalsstorlek Ej lika viktig, kan ändras under resans gång Kan skattas i förväg genom beräkningar Studien ämnade belysa elevernas uppfattning av kvaliteten med kvalitativ analys och ge preliminära forskningsresultat. (Martinez-Argiielles et al. 2009) Till toppen.

Fallstudien som metodstrategi Olika typer av fallstudier: relation till teori t.ex. observationer (triangulering) Förknippas ofta med kvalitativa metoder och ett kvalitativt Jämförande metod en metodstrategi (liksom experiment och statistisk​ 

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera -en kvalitativ studie Laila Frost Marie Löfqvist Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor.

Vår studie är en jämförande kvalitativ studie. Vår frågeställning är: Hur upplever de anställda på bemanningsföretag och arbetsförmedling sin psykosociala arbetsmiljö? Vi har genomfört nio kvalitativa intervjuer, fem med anställda på arbetsförmedling och fyra med anställda på bemanningsföretag.

Kvalitativ jämförande studie

The theoretical perspective was the basis for the analysis of the empirical study and consisted interconnection of theory by Michel Foucaults as well as Greta Marie Skaus and Erich Fromms perspective which helped us create a better Detta arbete är en kvalitativ jämförande flerfallstudie. Detta sätt att forska kan vara utmanande eftersom kvalitativ forskning kritiseras av positivistiska forskare. Detta betyder att man måste vara medveten om forskningens styrkor och svagheter (Yin, 2008). Huruvida man Abstract.

Kvalitativ jämförande studie

10 sep. 2009 — En observationsstudie kan vara prospektiv eller retrospektiv. empirisk-​holistiska (kvalitativa) studierna är icke experimentella tvärsnittsstudier. av E Ärlemalm-Hagsér · 2016 · Citerat av 39 — Studien som beskrivs i denna artikel, är en del av en större kvantitativ internationell jämförande enkätstudie, där forskare från Australien, Japan, Korea, Singapore,  En kvalitativ studie av två norska och två svenska verksamheter. Engelsk titel: Employees' experiences of interdisciplinary collaboration in addiction care.
H2o2 is what type of compound

Kvalitativ jämförande studie

(red.), Studier i arbetsrätt tillägnade Tore Sigeman, Iustus, Uppsala 1993, s. 255–296. En jämförande studie mellan platsgjuten betongvägg och skalvägg Kostnad och tid för respektive byggmetod A comparison study between site cast walls and half shell precast walls Cost and time for respective construction method Hoger Akram, hoger.akram@gmail.com Kani Kasem, kani.kasem@gmail.com Examensarbete, 15 hp Ämne skategori: Teknik Känsliga kvinnor och slutna män : En kvalitativ jämförande studie av två olika generationers kvinnor och deras upplevelser av jämställdhet i parrelationen. Studien är en kvalitativ undersökning. Sju stycken verksamma instruktörer på fyra ridskolor i Stockholm har intervjuats under bandinspelning.

Huruvida man Abstract. Denna studie skrevs i syftet att öka kunskapen om högläsningens funktion i förskoleverksamheten. Detta har undersökts genom en kvalitativ jämförande studie med semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare och sociokulturell teori användes för att analysera empiri.
Aktiehistorik skv


Fallstudien som metodstrategi Olika typer av fallstudier: relation till teori t.ex. observationer (triangulering) Förknippas ofta med kvalitativa metoder och ett kvalitativt Jämförande metod en metodstrategi (liksom experiment och statistisk​ 

Previous studies show many advantages and positive behavioral effects with budgeting, but … Corpus ID: 190274191 "Bra, för att vara tjej" : En jämförande kvalitativ studie av Aftonbladets rapportering från handbolls-EM 2010 och handbolls-VM 2011 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators 7 SCB – Jämförande studie AKU och Af 2016 Vad som däremot inte framgår av diagrammet, och som har belysts av bland annat Arbetsförmedlingen (Zetterberg 2016), är att arbetslöshetstiden i AKU och tiden utan arbete bland inskrivna arbetslösa på Af skiljer sig ganska kraftigt. This thesis is a qualitative comparative case study aimed at exploring the viewpoints of two opposing international relations perspectives, realism and liberalism. The aim is to pursue an interpret Jämför priser, läs recensioner och hitta mer information om Konflikt i kvalitative studier (Häftad, 2014) på PriceRunner. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur kooperativt lärande kan främja den språkutvecklande klassrumsmiljön genom en jämförelse mellan traditionell och kooperativ skolkultur.


Skalmur på træskelet

Varför barn fortfarande vräks: En kvalitativ jämförande studie om socialtjänstens användande av disciplin i ärenden där barn riskerar att vräkas Kuyumcuoglu, Jessica Södertörn University, School of Social Sciences.

av E Ärlemalm-Hagsér · 2016 · Citerat av 39 — Studien som beskrivs i denna artikel, är en del av en större kvantitativ internationell jämförande enkätstudie, där forskare från Australien, Japan, Korea, Singapore,  En kvalitativ studie av två norska och två svenska verksamheter. Engelsk titel: Employees' experiences of interdisciplinary collaboration in addiction care. 27 juni 2019 — 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. 1 g gel innehåller: Tabell 1.

En kvantitativ studie skall kunna utföras flera gånger och då skall samma resultat Jämförande design (komparativ design) innebär att med mer eller mindre 

En kvalitativ studie av handskrivna och dataskrivna elevtexter, 2010, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet Haas, David: Gymnasieelevers skriftliga argumentation. En jämförande studie av gymnasielevers skriftliga argumentation i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 1, (Examensarbete) 2013, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet Kvalitativ marknadsföring väger tungt Vetek AB är ett företag på Väddö, 10 mil norr om Stockholm.

The theoretical perspective was the basis for the analysis of the empirical study and consisted interconnection of theory by Michel Foucaults as well as Greta Marie Skaus and Erich Fromms perspective which helped us create a better Detta arbete är en kvalitativ jämförande flerfallstudie. Detta sätt att forska kan vara utmanande eftersom kvalitativ forskning kritiseras av positivistiska forskare. Detta betyder att man måste vara medveten om forskningens styrkor och svagheter (Yin, 2008). Huruvida man Abstract. Denna studie skrevs i syftet att öka kunskapen om högläsningens funktion i förskoleverksamheten. Detta har undersökts genom en kvalitativ jämförande studie med semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare och sociokulturell teori användes för att analysera empiri.